Termeni si conditii

TERMENI SI CONDITII

Pentru scopul acestor termeni si conditii, DRAGUS  este  S.C. DRAGUS S.R.L. cu sediul social in Cluj-Napoca, str. G. Garibaldi, nr. 18, sediu fiscal in CLUJ NAPOCA , str. DOROBANTILOR NR. 25 , APT 41 SI 42, punct de lucru RELATII CLIENTI , BULEVARDUL MUNCII NR.12, jud. Cluj, inregistrata  la Registrul Comertului cu nr.  J12/3367/2005, CUI/CIF nr. RO 17970525, capital social subscris si varsat 200 Lei moneda noua, tel. / fax 0264-420456, adresa de e-mail comenzi office@dragus.net 

Aceste date de contact pot fi folosite de client pentru a afla informatii despre produse si facturare, precum si pentru a-si prezenta eventuale reclamatii.

Acest site este administrat de catre DRAGUS SRL. Utilizatorul vizualizeaza produsele produsele iar pentru achizitionarea unui produs este redirectat catre site-ul dragus.net

1. APLICABILITATE

1.1  Acesti termeni si conditii  reglementeaza relatia comerciala dintre DRAGUS si client cu privire la vanzarea on-line de catre DRAGUS  clientului a echipamentelor mentionate in Pagina web.  Prin lansarea comenzii, clientul accepta automat prevederile acestor termeni si conditii. . .

1.2  Ne vom referi in continuare la fiecare dintre aceste echipamente ca fiind „Echipamentul”. Clientul este orice persoana fizica sau juridica care a comandat Echipamentele potrivit procedurii afisate pe Pagina web si a carui comanda a fost acceptata de DRAGUS in conditiile prezentului document.
 
2. PROCEDURA DE COMANDA si INFORMAREA CLIENTULUI
2.1   Pentru a comanda Echipamentele, clientul va completa datele solicitate in formularul de comanda afisat pe Pagina web („Formularul de Comanda”) si va confirma comanda in conformitate cu instructiunile de pe Pagina web. Pentru executarea comenzii sale, clientul isi va da acordul ca DRAGUS sa transmita acceptarea comenzii la adresa de e-mail specificata in Formularul de Comanda. Inainte de a completa Formularul de Comanda si de a confirma comanda, clientul va confirma ca accepta acesti Termeni si Conditii si va fi de acord cu utilizarea datelor precizate in formularul de comanda in scopul emiterii documentelor privind o eventuala livrare a produselor comandate publicate in acest site . Ne obligam sa nu facem publice sau sa nu vindem bazele de date continand informatii referitoare la datele personale ale utilizatorilor acestui site. Daca clientul nu este de acord cu Termenii si Conditiile, clientul nu va putea comanda Echipamentul. Inainte de a confirma comanda, DRAGUS va acorda clientului posibilitatea de a corecta datele introduse in Formularul de Comanda . DRAGUS nu este raspunzator pentru corectitudinea datelor completate de client in Formularul de Comanda

2.2  DRAGUS va transmite clientului la adresa de e-mail mentionata de client in Formuarul de Comanda un e-mail care va contine confirmarea de catre DRAGUS a comenzii lansate de client („Confirmarea Comenzii’).

2.3  Data la care se transmite Confirmarea Comenzii reprezinta data incheierii contractului intre DRAGUS si client avand ca obiect vanzarea Echipamentului comandat („Contractul”).  In consecinta, pana la confirmarea comenzii de catre DRAGUS, nu exista nicio relatie contractuala intre client si DRAGUS avand ca obiect vanzarea Echipamentului comandat si DRAGUS nu are nicio obligatie in legatura cu acest aspecte.

3. LIVRAREA ECHIPAMENTELOR si GARANTIA ASOCIATA
3.1   DRAGUS va livra Echipamentele comandate de client in maxim 20 (zile) zile lucratoare  de la data la care clientul a transmis comanda, in cazul in care Echipamentul se livreaza in Cluj-Napoca, respectiv in maxim 30 zile lucratoare de la data la care clientul a transmis comanda, in cazul in care Echipamentul se livreaza in alte locatii decat Cluj-Napoca.  Echipamentele vor fi livrate prin curier la adresa de livrare mentionata in Formularul de Comanda. Echipamentele se vor livra exclusiv pe teritoriul Romaniei. Inainte de a incepe procesul de livrare a Echipamentului, DRAGUS va contacta clientul in conformitate cu datele de contact mentionate in Formularul de Comanda pentru a confirma datele inscrise, iar curierul va contacta clientul si il va consulta cu privire la data la care clientul doreste sa ii fie livrat coletul. Livrarea Echipamentului se va consemna in procesul verbal de predare primire semnat de catre client si curierul care a efectuat livrarea. DRAGUS asigura doar livrarea Echipamentului catre client nu si servicii de instalare a acestuia.

Pentru reclamatii la PROTECTIA CONSUMATORULUI puteti accesawww.anpc.gov.ro/ si https://webgate.ec.europa.eu/odr/

3.2  Proprietatea si riscurile asupra Echipamentului se transmit de la DRAGUS catre client la data livrarii Echipamentului si semnarea procesului verbal de predare primire, cu conditia ca clientul sa fi efectuat plata Echipamentului. In conditiile in care clientul nu achita pretul Echipamentului la livrare, reprezentantul curierului va readuce Echipamentul la sediul DRAGUS  si comanda clientului se anuleaza. In situatia mentionata anterior Clientul trebuie sa suporte c/val pretului de livrare al Echipamentului tur-retur prin curier , prêt pe care il va achita curierului la data refuzului platii Echipamentului . In cazul in care Clientul refuza plata curieratului DRAGUS isi rezerva dreptul de a—solicita , prin mijloace legale, suma in cauza . Clientul se obliga sa respecte toate drepturile de proprietate industriala si intelectuala cu privire la Echipamente, in caz contrar fiind responsabil pentru orice daune si prejudicii cauzate DRAGUS sau persoanei care detine in mod legal aceste drepturi de proprietate industriala si / sau intelectuala asupra Echipamentelor.

3.3  La momentul livrarii, clientul va verifica integritatea ambalajului Echipamentului. In cazul in care clientul observa ca ambalajul Echipamentului este deteriorat, va mentiona acest aspect in procesul verbal de predare primire si va putea returna Echipamentul reprezentantului curierului care a efectuat livrarea. DRAGUS va livra un Echipament corespunzator in termen de 10 (zece) zile de la data semnarii procesului verbal de predare primire cu obiectiunile respective.  In cazul in care aceste mentiuni nu sunt efectuate la momentul livrarii, clientul nu se va putea prevala de viciile aparente ale Echipamentului ulterior livrarii. DRAGUS este raspunzator in toate situatiile pentru viciile ascunse ale Echipamentului in conditiile prevederilor legale aplicabile. In cazul in care, cu ocazia livrarii, clientul observa ca nu corespunde cantitatea Echipamentelor livrate cu cantitatea Echipamentelor comandate conform Formularului de Comanda, va mentiona acest lucru in procesul verbal de predare primire si DRAGUS va livra cantitatea lipsa de Echipamente in termen de max 10 zile zile de la semnarea acestui proces verbal cu obiectiuni.

3.4  Clientul are dreptul sa notifice in scris DRAGUS ca renunta la achizitionarea Echipamentului, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv, in termen de 20 (douazeci) zile de la data la care a primit Echipamentul . In cazul in care clientul renunta la achizitionarea Echipamentului conform acestei clauze, DRAGUS va emite o factura de stornare si va rambursa clientului platile deja efectuate cu privire la achizitionarea Echipamentului in maxim 30 (treizeci de zile) de la data la care DRAGUS a primit notificarea transmisa de client prin care se solicita incetarea unilaterala a Contractului. Pretul Echipamentelor va fi rambursat de catre DRAGUS clientului intr-un cont bancar mentionat de catre client catre DRAGUS in acest sens, in notificarea scrisa sau prin mandat postal la adresa/oficiul postal mentionat de catre client in notificarea scrisa. Contul bancar trebuie sa fie inregistrat pe numele clientului si nu pe numele altei persoane. Taxele de de curierat aferente returnarii Echipamentelor conform acestei clauze sunt suportate de catre client.

3.5  Echipamentele vor fi insotite de certificatele de garantie aferente. Toate conditiile privind repararea sau inlocuirea Echipamentelor aflate in termenul de garantie precum si situatiile in care garantia nu este acordata sunt mentionate in certificatele de garantie aferente si care insotesc Echipamentele.

3.6. DRAGUS nu-si asuma nici un fel de responsabilitate cu privire la modul de utilizare necorespunzator al echipamentului de catre client, care, prin emiterea formularului de comanda, declara ca este informat cu privire la modul de stabilire al necesarului de echipament potrivit locatiei unde acesta va fi implementat . Clientul isi asuma intreaga raspundere pentru dimensionarea corecta a necesarului de echipament comandat .

4.  ALTE CLAUZE
4.1   Clientul se obliga sa comunice lui DRAGUS orice modificare privind datele sale de identificare, a datelor de contact sau a formei de organizare (in cazul persoanelor juridice), in cel mult 10 zile de la data operarii modificarii. Modificarile necomunicate conform acestui articol nu vor fi opozabile DRAGUS.

4.2   DRAGUS  incearca sa prezinte cat mai complet posibil produsele comercializate (poze, caracteristici tehnice, pret), insa nu garanteaza ca descrierea acestora sau alt continut al acestui site este exact, complet actualizat sau fara erori . Pentru detalii exacte si actuale trebuie sa contactati telefonic reprezentantul proprietarului site-ului, la numerele de telefon indicate .
4.3. Produsele livrate, pot diferi de imaginile aflate pe site in orice mod, datorita modificarii caracteristicilor sau design-ului de catre producatori, fara o notificare prealabila a acestora .

5. PRETUL ECHIPAMENTELOR si MODALITATEA DE PLATA
5.1  In schimbul vanzarii Echipamentului, clientul va plati DRAGUS, in functie de Echipamentul comandat, pretul acestuia, astfel cum acest pret este mentionat in Pagina web. Iar tarifele de livrare sunt cele practicate de serviciile de curierat . Preturile sunt exprimate in moneda mentionata in Pagina web si contin TVA. In cazul in care preturile sunt exprimate in Euro, plata se va face in lei moneda noua, la cursul de schimb Leu/Euro comunicat de BNR ca valabil pentru data facturarii si inscris pe factura.
5.2  Clientul va plati pretul Echipamentului la livrare si taxele de curierat, catre curierul care livreaza Echipamentul, pe baza facturilor emise de DRAGUS si Curier in acest sens . In cazul in care clientul nu plateste pretul Echipamentului, Echipamentul nu se va livra, Clientul urmand sa achite c/val serviciilor de curierat .

6. CLAUZE DE NERASPUNDERE
6.1  DRAGUS nu va fi raspunzator fata de clienti pentru daune indirecte (ex.: beneficiul nerealizat, pierderi de profit sau pierderea unor oportunitati de afaceri).

6.2. DRAGUS  nu fi poate fi facut responsabil pentru pagubele aparute prin folosirea necorespunzatoare a Echipamentelor achizitionate prin intermediul www.dragus.net .

7. LEGEA APLICABILA. REZOLVAREA LITIGIILOR
7.1   Prezentul Contract este guvernat de legea romana.

7.2   Orice neintelegere in legatura cu executarea Contractului va fi rezolvata pe cale amiabila. Daca o astfel de rezolvare nu este posibila, litigiul va fi inaintat spre solutionare instantelor judecatoresti competente.
 http://www.anpc.gov.ro